Home

Переведена лично мною - [Fly]WRAKER

AMERICAN TOWMAN PROFESSIONALS QUALIFIED PROFESSIONAL TOWING SERVICES

Too low to display


Cooper Motor Company - Used Cars - Clinton SC Dealer

De rechtbank wijs het wrakingsverzoek af omdat het gezamenlijke lidmaatschap te ver verwijderd is van de procedure waarin de wraker procespartij is. Dit lijkt mij een juiste beslissing.

In deze casus heeft een procespartij de rechter gewraakt, omdat deze vooringenomen zou zijn bij de behandeling van een zaak. Die vooringenomenheid zou z'n grondslag vinden in het feit dat zowel de behandelend rechter, als de advocaat van de wederpartij redactielid zijn van een juridisch vakblad.

Welcome | Ace Wrecker Service - Orlando, Florida

  • Local Towing
  • Orange Blossom Trail Orlando, FL 32839-3353

    Bij wraking gaat het er om of de rechter een vooringenomen standpunt inneemt. Dat zou het geval kunnen zijn indien de rechter en de advocaat van de wederpartij van de wraker goede vrienden zijn, waardoor de rechter de neiging zou kunnen hebben die vriend ter wille te zijn door een vonnis in een voor (de cliënt van) die vriend gunstige richting te schrijven. Het enkele feit dat de rechter de advocaat kent via een zakelijk redactielidmaatschap van zowel de rechter als de advocaat duidt niet automatisch op vooringenomenheid.

    Het meewerken aan een juridisch tijdschrift waaraan ook de wederpartij gelieerde juristen zijn verbonden, levert geen grond op voor wraking van een rechter. Dat heeft de rechtbank Amsterdam beslist. Volgens de rechtbank is het meeschrijven aan een arbeidsrechtelijke bundel ‘te ver verwijderd van de procedure waarin verzoeker partij is’.